KRZYSZTOF PRUS

reżyser teatralny

autor inscenizacji opartych na sztukach Williama Shakespeare’a, Moliera, Samuela Becketta, Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Bogusława Schaeffera… oraz prozie Fiodora Dostojewskiego, Franza Kafki, Michała Bułhakowa, Italo Calvino… za szczególnie znaczące uważa szereg realizacji polskich dramatów romantycznych: Juliusza Słowackiego (Kordian, Sen srebrny Salomei, Mazepa, Lilla Weneda), Aleksandra Fredry (Mąż i żona), Zygmunta Krasińskiego (Nie-Boska Komedia)…

REALIZACJE SCENICZNE

Éric-Emmanuel Schmitt

DZIENNIK ANNY FRANK

premiera 17 marca 2018

Italo Calvino

RYCERZ NIEISTNIEJĄCY

premiera 15 maja 2016

Michał Bułhakow

PSIE SERCE

premiera 30 sierpnia 2015

BLOG

krzysztof@prus.art.pl

www.prus.art.pl

606 74 41 41